Hem

Välkommen till webbplatsen för ett
fritt karismatisk nätverk,

som håller sig inom klassisk pentekostal teologi!Den första, urkristna, församlingen var fri och oberoende. Den skapade gemenskap och relationer med andra församlingar genom de tjänster och gåvor som den helige Ande erbjöd.

Det gjorde att församlingarna inte visste av varken samfund eller hierarkiska strukturer.

Med tiden ändrades det. Redan på 300-talet e. Kr. började en kyrka ta form som byggde på ämbeten och koncilier och inte på medlemmarnas rätt att själva bestämma över sin verksamhet.


Visserligen växte det under århundraden fram proteströrelser som försökte återvända till den apostoliska församlingsmodellen. Men det skulle dröja ända till 1800-talet då man återigen fick se stora väckelserörelser som bygger på den fria församlingen som Guds unika modell.

Pingströrelsen i Sverige blev kända genom sin radikala syn på Den fria församlingen.


Webbplatsen friforsamlingen.se försöker skapa mötesplatser och upprätta relationer mellan kristna församlingar som hyllar den organiska (fria) församlingen.  Friförsamlingsrörelsen är idag den kanske mest expansiva gemenskapsformen mellan levande väckelseförsamlingar.

Aktuellt:  • Välkommen till bibelstudium och bön i Vällingbykyrkan den
    14 november kl. 18!

    Bo Nyberg kommer och lyfter fram skolsituationen. Bo sitter i Friskolerådet och har varit rektor i många år på den kristna friskolan Källskolan i Kungsängen. Det finns starka krafter som vill förbjuda friskolor och man planerrar att införa genuspedagogik i nya läroplanen. Kristendom och Bibeln är något som det arbetas för att få bort ifrån skolan och kristna elever mobbas av lärare och elever.

    Vi kommer att be för skolsituationen men även om väckelse och för närvarande församlingar.

    Välkommen!

  • Under länken "Nätverksträffar" kan du lyssna till predikningar och samtalsfrågor från tidigare riksnätverksträffar till och med den maj 2017 i Vällingby.

Copyright © All Rights Reserved